New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland

Uniwersytet Rzeszowski (The Rzeszów University)

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1963 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, pierwszą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie. W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1993 Wydział Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.
The Rzeszów University is a university in Rzeszów, Poland. It was officially established in 2001 by combining several older institutions in the city.
Your search did not return any matches.