New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 20 of 144 items

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Maria Curie-Skłodowska University)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia wyższa powołana do życia w 1944 roku, jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy powstał Wydział Farmaceutyczny. Bezpośrednią przyczyną powstania Uniwersytetu była chęć stworzenia świeckiej uczelni wyższej, jako przeciwwagi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Maria Curie-Skłodowska University was founded October 23, 1944 in Lublin. It is named in honour of Marie Curie-Sklodowska.
11732 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 12/14/2003
136 kB
politologia.umcs.lublin.pl
Created 3/28/2007
795 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 10/1/2007
858 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 9/20/2005
1187 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 9/13/2006
1228 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 9/22/2005
14222 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 2/16/2005
245 kB
politologia.umcs.lublin.pl
Created 5/10/2007
4686 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 1/21/2004
3118 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 11/19/2003
1444 kB
kft.umcs.lublin.pl
Created 9/6/2006
457 kB
www.umcs.lublin.pl
Created 5/14/2010
65 kB
matrix.umcs.lublin.pl
Created 11/5/2007
547 kB
politologia.umcs.lublin.pl
Created 11/2/2004
3272 kB
politologia.umcs.lublin.pl
Created 2/3/2005
1102 kB
www.ptf.umcs.lublin.pl
Created 9/22/2009
2701 kB
matrix.umcs.lublin.pl
Created 8/16/2006
107 kB
matrix.umcs.lublin.pl
Created 11/27/2007
717 kB
matrix.umcs.lublin.pl
Created 3/9/2008
12345 Next >>