New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 20 of 20 items

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Cardinal Stefan Wyszyński University)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
Cardinal Stefan Wyszyński University is a state university in Warsaw. It was founded 1999, named after Stefan Cardinal Wyszyński.
1732 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 10/16/2006
63 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 3/23/2007
508 kB
www.uksw.edu.pl
Created 1/13/2009
203 kB
www.uksw.edu.pl
Created 10/22/2004
111 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 3/29/2002
1328 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 9/13/2006
793 kB
www.uksw.edu.pl
Created 11/24/2004
52 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 8/5/2005
191 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 10/25/2004
920 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 11/23/2004
441 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 12/20/2001
93 kB
www.przekujwiedze.uksw.edu.pl
Created 11/15/2005
749 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 6/11/2007
2473 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 5/20/2007
6091 kB
www.uksw.edu.pl
Created 2/9/2009
99 kB
www.uksw.edu.pl
Created 1/14/2009
265 kB
www.uksw.edu.pl
Created 11/24/2004
954 kB
www.uksw.edu.pl
Created 5/8/2010
328 kB
www.uksw.edu.pl
Created 2/1/2010