New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 20 of 20 items

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Cardinal Stefan Wyszyński University)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.
Cardinal Stefan Wyszyński University is a state university in Warsaw. It was founded 1999, named after Stefan Cardinal Wyszyński.
1732 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 16.10.2006
63 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 23.03.2007
508 kB
www.uksw.edu.pl
Created 13.01.2009
203 kB
www.uksw.edu.pl
Created 22.10.2004
111 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 29.03.2002
1328 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 13.09.2006
793 kB
www.uksw.edu.pl
Created 24.11.2004
52 kB
www.wi.wpia.uksw.edu.pl
Created 05.08.2005
191 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 25.10.2004
920 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 23.11.2004
441 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 20.12.2001
93 kB
www.przekujwiedze.uksw.edu.pl
Created 15.11.2005
749 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 11.06.2007
2473 kB
www.kfs.uksw.edu.pl
Created 20.05.2007
6091 kB
www.uksw.edu.pl
Created 09.02.2009
99 kB
www.uksw.edu.pl
Created 14.01.2009
265 kB
www.uksw.edu.pl
Created 24.11.2004
954 kB
www.uksw.edu.pl
Created 08.05.2010
328 kB
www.uksw.edu.pl
Created 01.02.2010