New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 20 of 393 items

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Powstał w 1919 roku - początkowo jako Wszechnica Piastowska, w 1920 r. przemianowana na Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940-1944 Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. 24 grudnia 1955 roku Uniwersytet otrzymał patrona i nową nazwę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Adam Mickiewicz University is one of the major Polish universities, located in the city of Poznań in western Poland. It opened on May 7, 1919, and since 1955 has carried the name of the Polish poet Adam Mickiewicz.
11946 kB
www.amu.edu.pl
Created 2/16/2008
6829 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 10/7/2010
218 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 11/7/2010
179 kB
mumelab01.amu.edu.pl
Created 9/19/2002
603 kB
mumelab01.amu.edu.pl
Created 9/19/2002
2046 kB
lib.amu.edu.pl
Created 7/25/2001
2039 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 10/7/2010
107 kB
main2.amu.edu.pl
Created 9/13/2005
60 kB
geokompleks.amu.edu.pl
Created 10/16/2007
3404 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 10/7/2010
54 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 1/2/2007
12339 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 5/28/2005
223 kB
ifa.amu.edu.pl
Created 5/18/2005
1394 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 10/8/2009
278 kB
ifa.amu.edu.pl
Created 10/21/2000
6317 kB
pssb.amu.edu.pl
Created 6/28/2005
122 kB
atos.amu.edu.pl
Created 6/1/2005
179 kB
ifa.amu.edu.pl
Created 4/6/2009
269 kB
www.staff.amu.edu.pl
Created 6/22/2008
12345 Next >>