New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 20 of 28 items

Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)

Politechnika Koszalińska - wyższa państwowa uczelnia techniczna utworzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska. Obecnie Uczelnia dąży do otrzymania statusu uniwersytetu. Wśród proponowanych nazw uniwersytetu widnieje między innymi "Uniwersytet Środkowopomorski".
Koszalin University of Technology (Politechnika Koszalińska) is the university located in Koszalin and other cities, i.e. Chojnice.
1209 kB
moskit.weii.tu.koszalin.pl
Created 3/7/2007
1135 kB
in.tu.koszalin.pl
Created 7/25/2006
1598 kB
in.tu.koszalin.pl
Created 11/27/2005
203 kB
www.kmp.wm.tu.koszalin.pl
Created 12/12/2006
1354 kB
kik.weii.tu.koszalin.pl
Created 12/5/1999
345 kB
www.kmp.wm.tu.koszalin.pl
Created 1/11/2008
315 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 9/14/2005
230 kB
kik.weii.tu.koszalin.pl
Created 5/11/2005
1209 kB
moskit.ie.tu.koszalin.pl
Created 3/7/2007
1342 kB
moskit.ie.tu.koszalin.pl
Created 4/23/2009
87 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 3/30/2007
820 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 6/12/2007
230 kB
kik.ie.tu.koszalin.pl
Created 5/11/2005
369 kB
kik.ie.tu.koszalin.pl
Created 5/12/2004
6578 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 1/20/2005
2194 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 6/29/2005
736 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 8/19/2002
3263 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 3/17/2006
2274 kB
www.tu.koszalin.pl
Created 11/13/2006
12 Next >>