New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 9 of 9 items

Politechnika Świętokrzyska (The Kielce University of Technology)

Politechnika Świętokrzyska - najstarsza wyższa uczelnia w regionie i jedyna na tym terenie uczelnia techniczna w Kielcach. Początek Uczelni datuje się od roku 1965, kiedy to powstała Kielecko – Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Dwa lata później, po uzyskaniu prawa prowadzenia także studiów dziennych, przekształcona została w Kielecko – Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Uzyskanie w roku 1972 przez Wydział Mechaniczny prawa doktoryzowania, pozwoliło na dalsze przekształcenie uczelni w 1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską.
The Kielce University of Technology is a relatively young institution, although the traditions of higher education in Kielce go back to the beginning of the 19th century. It was here that Stanisław Staszic founded the Mining Academy, one of the first higher schools in Poland, which operated in the years 1816–1826 and provided qualified personnel to meet the needs of the Old Polish Industrial Basin. Higher education became available in Kielce again in 1965 when Kielce-Radom Evening Higher Engineering School was established. It was transformed into the Kielce University of Technology in 1974.
4387 kB
www.tu.kielce.pl
Created 7/1/2008
158 kB
kka2011.tu.kielce.pl
Created 2/9/2000
6928 kB
www.tu.kielce.pl
Created 9/10/2002
74 kB
www.tu.kielce.pl
Created 4/11/1998
1254 kB
www.tu.kielce.pl
Created 5/8/2009
301 kB
www.tu.kielce.pl
Created 2/22/2009
237 kB
www.tu.kielce.pl
Created 8/6/2006
93 kB
www.tu.kielce.pl
Created 5/12/2006
88 kB
www.tu.kielce.pl
Created 4/9/2003