New on SlideFinder: Universities
Newest Viewed Downloaded

Universities > Poland Showing 1 - 3 of 3 items

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (University of Bielsko-Biała)

Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH) – publiczna uczelnia wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej. Powstała 1 października 2001 r. z przekształcenia istniejącej od 1969 r. filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1088). Kształci 9 063 studentów.
University of Bielsko-Biała (Polish Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) - a university located in Bielsko-Biała, Poland, established in 2001. It was previously part of the Lodz Technical University.
95 kB
www.socjologia.ath.bielsko.pl
Created 10/23/2002
511 kB
info.ath.bielsko.pl
Created 3/26/2009
172 kB
www.rownowaznik.ath.bielsko.pl
Created 11/2/2008